Gazneli Mahmut

Savaşta kimseyi küçük görmeyin.

( 0971 - 1030 )

Ebussuud Efendi

Yarın Hakk’ın divanına varınca, Süleyman’dan hakkın alır karınca

( 1491 - 1574 )

Voltaire

Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır.

( 1694 - 1778 )

Seyrani

Aşkın iğnesi ile dikilen dikiş,kıyamete kadar sökülmez imiş.

( 1800 - 1866 )

Martin Luther

Eğer uğruna ölecek bir amacınız yoksa yaşamayı hak etmemişsiniz demektir.

( 1483 - 1546 )

Konfüçyüs

Bildiğini bilenin arkasından gidiniz,bildiğini bilmeyeni uyarınız,bilmediğini bilene öğretiniz,bilmediğini bilmeyenden kaçınız.

( M.Ö 551 - M.Ö 479 )

Kemal Paşazade

Siklette bir olmak, kıymette bir olmaz.

( 1468 - 1534 )

Jean Jacgues Rousseau

Ağır söz veren hızlı iş yapar.

( 1712 - 1778 )

Cicero

Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil,rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir.

( M.Ö 106 - .... )

Bertrand Russel

Eğitimin iki amacı vardır: Bir taraftan zekayı geliştirmek,öte yandan yurttaş yetiştirmek.

( 1872 - 1970 )

Bacon

Alışkanlıklar yaşamımızın en birinci yönetmenlerindendir,ne yapıp edip iyi bir alışkanlık edinmeye çalışmalıyız.

( 1909 - 1992 )

Aristo

Bilim iyi zamanlarda servet,kötü zamanlarda sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

( 0384  - 0322 )

Alexis Carrel

Hatayı açıkça görmek insanı harakete geçirir.İnsan ancak düşdüğünü fark ederse ayağa kalkabilir.

( 1873 - 1944 )

Tuğrul Bey

Kendime bir saray yapıp da yanında bir cami inşa etmezsem,ALLAHÜ TEALA 'dan utanırım.

( 0990 - 1063 )

Pascal

İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız,ondan hiç söz etmeyiniz.

( 1623 - 1662 )

Newton

İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar.

( 1642 - 1727 )

Nabi

Manasız sözden horoz sesi daha güzeldir.O manasını bilmese de hiç olmazsa ötececi zamanı bilir.

( 1642 - 1712 )

Leonardo Da Vinci

İyi geçen bir gün nasıl mutlu bir uyku getirirse,iyi geçen bir ömür de mutlu bir ölüm getirir.

( 1452 - 1519 )

Erzurumlu İbrahim Hakkı

Sözün en güzeli kısa ve anlamı derin olandır.

( 1703  - 1780 )

Ebu Hanife

Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım,başım göğe değerdi.

( 0699 - 0767 )