Dadaloğlu

Hakkımızda devlet etmiş fermanı; ferman padişahın dağlar bizimdir.

( 1785 - 1868 )

Cemal Süreya

Kişi yanlışlarının tanığı en çok onu bağışlayamaz.

( 1931 - 1990 )

Kemal Tahir

Bilmeyene hangi gerçeği anlatabilirsiniz?

( 1910 - 1973 )

Erol Güngör

Gençler ideoloji yerine fikir sahibi olmayı tercih ederlerse kendilerinden beklenen hizmeti yapabilirler.

( 1938 - 1983 )

Niyâzî-i Mısrî

Gönül (kalp) gözü açık olanlar başkalarının irşadına ihtiyaç hissetmezler.

( 1618 - 1693 )

Süheyl Ünver

Haris sinek kanaatkar örümceğin ağına düşer.

( 1898 - 1986 )

Gazali

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inemeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder.

( 1058  -  0111 )

Abdulbaki Gölpınarlı

Halk Nasreddin Hoca’dır. İcap edince kendi özünü onun nükteleriyle konuşturur.

( 1900 - 1982 )

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Bizi pişiren ıstıraptır, gezip görmek değil.

( 1889 - 1974 )

Şemseddin Sami

Devletinin modernleşerek güçlenmesi ortak dilimiz olan Türkçe’nin öneminin vurgulanması ile mümkündür.

( 1850 - 1904 )

Röntgen

Düşünmedim, deneylerimi aralıksız sürdürdüm.

( 1845 - 1923 )

Nene Hatun

Ben 93 harbinde gereken şeyi yapmıştım. Bugün de gerekirse aynı şeyi yaparım.

( 1857 - 1955 )

Murad Hüdavendigâr

Mülk ve kul Allah’ındır. O kime isterse verir. Ben dahi aciz bir kulum.

( 1326 - 1389 )

Michael Faraday

Hayatımdaki en önemli etken çocukken okuduğum fizik ve elektronik ile ilgili iki kitaptır.

( 1791 - 1867 )

Mareşal Fevzi Çakmak

Bir milletin ölümü göze alması için, iman sahibi olmak lazımdır.

( 1876 - 1950 )

Johannes Kepler

Yaratıcı'nın eserlerindeki lezzeti tatmak için bilimle ilgileniyorum.

( 1571 - 1630 )

James Watt

Modern buhar makinesinin geliştiricisi olan İskoçyalı mucit ve mühendistir.

( 1736 - 1819 )

İkinci Abdülhamit

Beni evhamlı sanıyorlardı HAYIR! Ben sadece gafil değildim, o kadar.

( 1842 - 1918 )

Itri

17. yüzyıl büyük Türk bestekârı.

(  ------- - 1712 )

Hasan Basri

Sonsuz olan Cennet, dünya'da yapılan birkaç günlük amelin değil, halis niyetlerin karşılığıdır.

( 0021 - 0110 )