Mehmet Emin Ağa

Birbirimizle uğraşmayalım,bize bu sorunları yaşatanlarla uğraşalım.

( 1932 - 2006 )

Hilmi Yavuz

Şiir, yazıdan öncede vardı.

( 1936 - .... )

Zeki Velid-i Togan

Bu dert, yani kudretlinin zayıfları yutma derdi bütün Doğu Avrupa ve Orta Asya milletlerinin başına gelen bir derttir.

( 1890 - 1970 )

Yuri Gagarin

Yörüngeye yerleştiğimde gezegenimizin ne kadar güzel olduğunu gördüm. Ey insanoğlu, bu güzelliği yok etmeyelim! Onu koruyalım ve yaşatalım.

( 1934 - 1968 )

Sümmani

Ham ağacın ham meyvası yenilmez, mizaç ehli isen yetişmek lazım.

( 1861 - 1915 )

Sadık Ahmet

Batı Trakya Türklerinin milli kimliğin korunması ve vatandaşlık hakları en doğal hakkıdır.

( 1947 - 1995 )

Picasso

Yapıldığını görmeden ölmek için, istedin şeyi yarına bırakman yeter.

( 1881 - 1973 )

Neşet Ertaş

Aşkı tanımayan zaten tanıtamaz.

( 1938 - .... )

Münevver Ayaşlı

Pek çok aydınımız bozulmanın başlangıcını Tanzimat olarak kabul ediyor. Ben o kadar geriye gitmiyorum. Bana göre Osmanlılığa, daha doğrusu Türk-İslam örf ve âdetlerine sekte vuran tarih, Sultan Abdülhamid Han'ın tahttan indirilişi ile başlar.

( 1906 - .... )

Münir Nurettin Selçuk

Türk mûsıkîsi hanende mûsıkîsidir. bunu da, ehlinden ve bir fem-i muhsin'den öğrenmek gerekir...

( 1901 - 1981 )

Mozart

Ne üstün zeka, ne hayal gücü ne de her ikisi beraber dahi yapmaya yeter. Sevgi, sevgi, sevgi… İşte bu dehanın ta kendisidir.

( 1756 - 1791 )

Hipokrat

Bu dünyada insanlar bir kere aldatılınca herkesten şüphe duyar.

( M.Ö 460 - M.Ö 377 )

Hacı Arif Bey

Sanatta padişah iradesi geçerli değildir.

( 1831 - 1885 )

Beethoven

Çocuklarınıza erdemli olmayı öğretin, insanlığı ancak bu mutlu kılar.

( 1770 - 1827 )

Baybars

Haçlı saldırılarına karşı kutsal toprakları koruyan kuvvet Turkun gücüdür.

( 1223 - 1277 )

Alaaddin Yavaşça

Yetki sahibi kimselerin çok yönlü olması lazım. Sadece kendi konusuyla uğraşanlar geleceğe yönelik anlam taşımaz.

( 1926 - .... )

Ahi Evran

Cahilin övünmesi mal toplamaktır, arifin yüceliği ise olgunluk iledir.

( 1171 - 1261 )

Süleyman Nafiz

Yerim sensin, göğüm sensin, cihanım cennetim hep sen. Nasıl bir zinde millet çıktı gördüm hasta sinenden.

( 1870 - 1927 )

Feriduttin Attar

Dost kötü günde belli olur, iyi günde ise yüzbinlercesi bulunur.

( 1120 - 1194 )

Eşrefoğlu Rumi

Bu dünyaya verme gönül, dünya sana kalır değil.

( 1353 - 1469 )