Alp Tegin

Gazneliler devletini ilk defa kurmuş olan kimsedir.

( 0000 - 0963 )

İdris-i Bitlisi

Halk kendi aralarında uyum sağlayacak birilerini bey olarak seçemezse,sultanın onu belirlemesi uygun olur.

( 1454 - 1520 )

Cezeri

12. YY da yaşamış otomasyon ve otomatik sistemlerinin kurucusu kabul edilen ünlü türk bilginidir.

( 1136  - 1233 )

Yusuf Ziya Ortaç

Bulsam bir sihirli anahtar bulsam,Ne yıldızlar için,ne güller için!Alnı eşiğinde bekleyenlere ,açılmak bilmeyen gönüller için!

( 1895 - 1967 )

Halide Edip Adıvar

Gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır.Her gecenin bir sabahı vardır.

( 1884 - 1964 )

Takiyüddin

Bir cetvelin yüzeyini altmışlı sinüse göre,diğerini ise bilginlere ve gözlem sonuçlarının hesaplanmasına uygun düşecek şekilde kolaylaştırıp,yararlılığını ve olgunluğunu arttırdığım onlu sinüse göre taksim ettim.

( 1521 - 1585 )

Ertuğrul Gazi

Haksız yere hiçbir ferde layık olmayan muhamelede bulunma!..

( 1198 - 1281 )

Buhari

İnsanlara geniş bir huy ile güzel muamele edip hoşca geçinmeye çalış.

( 0809 - 0869 )

Halit Ziya Uşaklıgil

İnsanlar tuhaftır;fena birşey yapmakta olduklarını hissedecek olurlarsa,mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak birşey bulurlar.

( 1886 - 1945 )

Tanbur-i Cemil Bey

Öleceğime teessüf etmiyorum,sevdiğim için üzülüyorum.

( 1873 - 1916 )

Dostoyevski

Gerçeğin yarısını söylemek hiçbirşey söylememektir.

( 1821  - 1881 )

Şeyh Galib

Ne kadar bilmese de hak hüner sahibini tanır.

( 1757 - 1799 )

Rogar Garaudy

İslamı seçmek çağı seçmektir.Çünkü İslamiyet bu çağın yegane dinidir.Çağın ümididir.

( 1913 - 0000 )

Selahaddin Eyyübi

ALLAH bana Mısır'ı verince anladım ki,Filistin'i(Kudüs'ün Fethini) de vermeyi nasip etmiştir.

( 1138  - 1193 )

Oruç Reis

Türk Denizcisi Oruç Reis,Ebu Yusuf Nurullah Yakub'un oğludur.Yaptığı deniz savaşaları ile ünü bütün Batı Akdenizi'e yayıldı.

( 1470 - 1518 )

Ali Şir Nevai

Türk dilinin en büyük şairlerindendir.

( 1441 - 1501 )

Ömer Hayyam

Ne geçmişi düşün ne gelecekten kork.

( 1048 - 1131 )

Nizamülmülk

Bir hükümdarın halkına vereceği en büyük ihsan asalettir.

( 1018 - 1092 )

Necati Cumalı

Asırlardır bu böledir,bütün kötülükler geçer;yaşar iyi ve güzel olan.

( 1921 - 2001 )

Muhammet Esed

İnsanın vazifesi;"kendisi için olan"ın en iyi ve en güzelini ortaya koymak,bununla Allah'ın ona bahşettiği hayat nimetini değerlendirmektir.

( 1847 - 0000 )