Hasan Nail canat

Ben sözümü sahnede söledim.

( 1944 - 0000 )

Sezai Karakoç

Sen bana yeni yılsın her dakika,her dakika bir yaşıma daha giriyorum.

( 1933 - 0000 )

Fahrettin Razi

Hayatım boyunca tecrübe etmişim.Ne zaman bir işte bir kimse Allah'ü Teala'dan başkasına itimat eylese,bu itimatı onun,bela,nimet,sıkıntı ve zorluk çekmesine sebep olur.

( 1149 - 1209 )

Ahmed Yüksel Özemre

İnsanın hayali,çoğu kere aklının önüne geçerek hemen hüküm verdirir insana.Bu isabetli bir tutum değildir!

( 1935 - 2008 )

İrfan Fethi Gemuhluoğlu

Yurdumuzda sanatla başladı yabancılaşma,sanatla kalkacağız ayağa!

( 1923 - 1997 )

Hacı Bektaş Veli

Okunacak en büyük kitap insandır.

( 1280 - 1337 )

Montaigne

Başkalarının bilgisiyle bilgin olsak bile,ancak kendi aklımızla akıllı oluruz.

( 1533 - 1592 )

Eflatun

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler,el,nden büyük iş gelmeyenlerdir.

( 0427 - 0347 )

Oktay Rıfat

Bütün karanlığı versem size giden geceyi durduramazsınız,ışır odamızın havası.

( 1914 - 1988 )

Shakespeare

Daha iyi iyinin düşmanıdır.

( 1564 - 1616 )

Atilla

Yarın yeni bir gündür.

( 0395 - 0453 )

Goethe

Bilgiye yaşam veren azimdir.

( 1749 - 1832 )

Nihal Atsız

Tarihde gerçek olan şeyler gelecektede gerçek olabilir.

( 1905 -  1975 )

Namık Kemal

Düşene gülen,acıyandan çok bulunur.

( 1840 - 1888 )

Mehmet Emin Resulzade

Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez!

( 1884  - 1955 )

Mahir İz

Ahirete göç:Nedense insan aklı,bu tabii göçü düşünmek istemez.Halbuki doğum onun elçisidir.

( 1895 - 0000 )

Koca Yusuf

Koca Yusuf'un dönemin ünlü pehlivanlarından Nasçıköylü Kel İsmail Pehlivan'ın çırağı olarak çok ufak yaşta güreşe başladı.Sultan Abdulaziz,Sultan 5.Murat ve Sultan 2.Abdulhamit döneminde pek çok güreş yaptı.

( 1856 - 1898 )

İbn-i Rüşd

Bati düşüncesi üzerinde en fazla etki göstermiş olan İslan filozoflarından biri, belki de birincisidir.Bu ünlü filozof,meşşai felsefesinin temsilcilerinden biridir ve görüşlerini benimsemiştir.

( 1126  - 1198 )

Semavi İyice

İstanbul'u yaşatmanın tek yolu,karakterini bozmamaktır.Aslında asıl yok olan İstanbul kültürüdür.

( 1923  - 0000 )

Osman Sungur

Bulgaristan Türk şiiri geleneğini sürdüren şairdir.

( 0000 - 0000 )