Ata Sözleri

A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z  
        

 
Akıl kişiye (adama) sermayedir.
Akıl para ile satılmaz.
Akıl yaşta değil baştadır.
Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır (Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun).
Akıllı hırsız, şaşkın ev sahibini bastırır.
Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer.
Akıllıyı arkada tutma, akılsızı kılavuz etme.
Akılsız başın zahmetini (cezasını) ayaklar çeker.
Akla gelmeyen başa gelir.
Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama.
Akraba (dost) ile ye, iç, alışveriş etme.
Akşama karşı gitme, tana karşı yatma.
Akşamın hayrından sabahın şerri yeğdir (iyidir).
Al elmaya taş atan çok olur.
Al kaşağıyı gir ahıra, yarası (yağırı) olan gocunsun (gocunur).
Alacağın olsunda da alakargada olsun.
Alacakla verecek (borç) ödenmez.
Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar.
Alçak yer yiğidi hor gösterir.
Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır.