Ata Sözleri

A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z  
        

 
Adam adamdan korkmaz, utanır (hatır sayar).
Adam adamdır, olmasa da pulu; eşek eşektir, olmasa da çulu.
Adam adamı bir kere (defa) aldatır.
Adam ahbabından bellidir (Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu diyeyim).
Adam olana bir söz yeter.
Adama dayanma ölür, duvara (ağaca) dayanma yıkılır (kurur).
Adamak kolay, ödemek güçtür.
Adamın (insanın) adı çıkacağına (çıkmaktansa) canı çıksın (çıkması yeğdir).
Adamın iyisi alış verişte belli olur.
Adamın iyisi iş başında belli olur.
Adamını yere bakanından, suyun ağır (sessiz) akanından kork (sakın).
Âdemoğlu (insanoğlu) çiğ süt emmiştir.
Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
Ağacı kurt, insanı dert yer.
Ağaç kökünden yıkılır.
Ağaç yaprağı ile güzeldir (gürler).
Ağaç yaş iken eğilir.
Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.
Ağır giden yol alır, hızlı giden yolda kalır.
Ağır kazan geç kaynar.