Ata Sözleri

A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z  
        

T harfi ile başlayan 20 Atasözü bulundu.
 
Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır.
Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz.
Tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın.
Tarlaya saban, sürüye çoban.
Taşa çıkan keçinin, ağaca çıkan oğlağı olur.
Taşıma (dökme) su ile değirmen dönmez.
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
Tatlı ye, tatlı söyle (konuş).
Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
Tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak durur.
Tebdil-i mekânda ferahlık vardır.
Tek kanatla kuş uçmaz.
Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.
Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.
Terazi var, tartı var; her şeyin bir vakti var.
Tereciye tere satılmaz.
Terzi kendi söküğünü dikemez.
Testiyi kıran da bir, suyu getiren de.
Teşbihte (temsilde) hata olmaz.
Tevekkelin (tevekküllünün) gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez).