Diş Hekimi

TANIM
Diş sağlığının korunması, diş ve ağız boşluğu hastalıklarının tedavisi için gerekli çalışmaları yapan kişidir.         

                       

            

GÖREVLER

- Hastanın şikayetlerini dinleyip, ayna ve sort ile ağzını muayene eder,

- Gerekirse röntgen filmi çeker, inceler ve hastalığı teşhis eder,

- Tedavisi olanaklı olan dişleri tedavi eder,

- Tedavisi olanaklı olmayan dişleri anestezi yaparak çeker,

- Apseli diş için reçete yazar,

- Çekilmiş dişlerin yerine köprü ve protezle yenilerini takar,

- Kanal tedavisi yapar,

- Ağız ve diş eti hastalıklarını tedavi eder,

- İnsanlara, ağız sağlığı, temizliği ve ağız bakımı konularında bilgi verir, tavsiyelerde bulunur.

 

KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER

 

- Fotey (Dişçi koltuğu),

- Diş Üniti,

- Aeratör (Diş kesme aleti),

- Mikromotor,

- Enjektör (Set),

- Davye (Dişçi kerpeteni),

- Diş temizleme aletleri,

- Ağız aynaları ve ağız için el aletleri,

- Diş çürüğünden koruyucu maddeler,

- Alçılar,

- Ölçü maddeleri,

- Dolgu maddeleri (Siman, Amalgan, Porselen),

- Anestezi Solüsyonu (Tedavilerde acı duymayı önleyen sıvı).

 

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Diş hekimi olmak isteyenlerin;

- Normalin üstünde genel yeteneğe,

- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,

- El ve parmakları ustalıkla kullanabilme yeteneğine sahip,

- Fizik, kimya özellikle biyoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı,

- İnsanlarla uğraşmaktan sıkılmayan, insanları anlayabilen,

- Hoşgörülü, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi,

- Estetik anlayışı yüksek

kimseler olmaları gerekir.

El becerisi, meslekte başarıyı artırıcı etmendir.

 

 

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Diş hekimleri hastanelerde, dispanserlerde veya özel muayenehanelerde görev yaparlar. Görev ortamı çok temiz ve biraz ilaç kokuludur. Bazı hastaların ağızları rahatsız edici derecede kokabilir. Diş hekimleri sürekli ayakta çalışırlar ve çalışırken hastalar ve hasta sahipleri ile sürekli etkileşim halindedirler.

 

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

Diş hekimleri, hastanelerde, özel kliniklerde, muayenehanede çalışırlar. Zaman zaman okul, köy ve mahallelerde diş sağlığı taramalarında da bulunabilirler.

 

Kamu ve özel sektörde ihtiyaca yetecek kadar diş hekimi bulunmakla birlikte 7'nci 5 yıllık kalkınma planına göre 2000 yıllarında diş hekimliğine duyulan ihtiyaç artacak ve istihdam alanı genişleyecektir. Ayrıca koruyucu hekimlik yönünde doğacak talepler ileride diş hekimliği için geniş iş olanakları sunacaktır.

Diş hekimleri, serbest çalışabilecekleri gibi bir devlet kuruluşunda da görev alabilirler. Muayenehane açacak bir diş hekiminin önce Türk Tabipler Odasına başvurması, Sağlık Bakanlığından muayenehane açma izni alması ve durumu Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirmesi gerekir. Resmi ve özel hastanelerde veya dispanserlerde çalışmak isteyen diş hekimleri ile ilgili kurumlara başvurur ve açık yerlere tayin edilirler. Diş Hekimleri  Türk Tabipler Odasına üye olmak zorundadırlar. Diş Hekimlerinin bir kısmı da uzmanlık eğitimi görüp üniversitelerde görev almaktadırlar.

 

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı Diş Hekimliği Fakültelerinde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için

-          Lise veya dengi okul mezunu olmak,

-          Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS)  Diş Hekimliği lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puanı almak ,

-          Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Diş Hekimliği  lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır. Mesleki eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Temel fen derslerinden başka; Biyokimya, Protez, Deontoloji, (hekimliğin kuralları görevleri) Periodontoloji (etkin ağız bakımı), ortodonti(diş ve çene düzensizlikleri), Pedodonti (çocuk dişleri tedavileri, sürekli dişlerin gelişimi), Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi gibi dersler verilmektedir. Eğitim, uygulama ağırlıklı olup, fakülte kliniklerinde hastaların diş tedavilerini ve protez dişlerini ve protez dişlerinin yapımını içerir.

 

 

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte kullanılan araç-gereç ve malzemede sürekli gelişmeler sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak bazı kolaylıklar ve kalite yükselmesi görülmektedir.

 

Ağız ve diş sağlığında, tedavi yöntemlerinde, protez yöntemlerinde çeşitli teknik ve bilimsel gelişmeler sürekli gerçekleşmekte, bu sebeple mesleki görevler de artmaktadır.

 

Ülkemizde halen yaygınlaşmamış olan koruyucu hekimliğin, diş hekimliği öncülüğünde gelişeceği muhtemelidir.

 

Protez alanında teknik, tedavi alanında bilimsel gelişmeler olabilir. Mesleğin insan yaşamındaki yeri sürekli artmaktadır.

 

Diş hekimliği fakültesinden mezun olan öğrencilere yüksek lisans diploması verilir. Sınavı kazanmak şartı ile uzmanlık eğitimi yapabilirler. Fakültede araştırma görevlisi olarak çalışıp    doktora yapabilirler. Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör unvanlarına yükselebilirler.

 

Diş hekimliği Anabilim Dallarının bazılarında Uzman, tümünde ise Bilim Doktoru, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör gibi unvanlar alarak akademik kariyer yapılabilir.

 

Temel Tıp Anabilim ve Bilim Dallarından bazılarında Bilim Doktoru, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör gibi unvanlar alarak akademik kariyer yapılabilir.

 

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenci isterse ve şartları uygunsa Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenci kredilerinden faydalanabilir. Bu kredinin miktarı her öğrenci için aynı olup her yıl artırılmaktadır.

 

Ayrıca, öğrenciler yeterli başarı gösterdikleri ve bazı şartları taşıdıklarında çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşların karşılıklı veya karşılıksız burslarından yararlanma olanağına sahiptirler. Diş hekimliği meslek odalarından karşılıksız burs alma olanağı da vardır. Fakat bu burstan yararlanmanın koşullarını fakülteler belirler. (Diş hekimliği eğitiminin diğer meslek eğitimlerinden en önemli farkı pratik eğitimde kullanılan araç-gereç ve malzemelerin bir kısmının öğrenci tarafından sağlanmasıdır. Diğer fakülte öğrencilerine kıyasla çok daha fazla masraf gerektiren bir eğitimdir.)

 

               Bu meslekte kamu kuruluşlarında çalışanlar asgari ücretin 3 katı civarında ücret alırlarken, özel muayenehaneleri olanlar asgari ücretin 10-12 katı civarında kazanç sağlayabilmektedirler.

 

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

-          İlgili eğitim kurumları,

-          Meslek elemanları,

-          Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

-          Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

 

 

 

Kaynak: www.iskur.gov.tr

 

 
 
Tüm listeye ulaşmak için tıklayınız