Bilgisayar Mühendisi

TANIM 
Herhangi  bir  işi  yapmak  veya  bir  sorunu çözmek amacı ile, bilgisayar donanım ve yazılımlarını tasarlayan, gerçekleştiren ve geliştiren kişidir.

         

GÖREVLER
Bilgisayar mühendisleri, yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında;

-         Bilgisayar ağı ihtiyacını saptar,

-         Kurulması için şartname hazırlar ve temin eder,

-         İhale tekliflerini değerlendirir,

-         Yazılım konusunda çalışır,

-         Bilgisayar şirketlerinde danışmanlık yapar,

-         Sistem çözümleyicisi ve programcısı olarak çalışır,

-         Bilgisayar donanımını tasarlar,

-         Bilgisayara girecek verilerle ilgili çalışmalar yapar.

 

KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER

- Donanım Parkı (PC, iş istasyonu, çok kullanıcılı sistem, ana bilgisayar,

   terminal, yazıcı, deney seti, Macintosh),

-    Yazılım Parkı (çok sayıda derleyici paket yazılımı, veri taban

   yazılımları, çeşitli kelime işlem, veri tabanı, grafik yazılımları, işletim

   sistemleri, programlama dilleri, uzman sistem yazılımları, algoritma

   yazılımları, similatörler vb.).

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Bilgisayar mühendisi olmak isteyenlerin;

- Üst düzeyde akademik yeteneğe,

- Sayı ve sembollerle akıl yürütme gücüne,

- Bir işi öğelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisine sahip,

- Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan,

- Yüksek hayal gücüne sahip,

- Dikkatli, sabırlı,

- Kendini sürekli yenileme gereği duyan, iyi bir araştırıcı,

- Gözlerinde aşırı kusur bulunmayan

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Bilgisayar mühendisleri büro ortamında çalışırlar ve birinci derecede verilerle uğraşırlar, iş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Bilgisayar mühendisi çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI
Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı günümüzde bilgisayar mühendisleri eğitim, endüstri, ticaret, hizmet, danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren özel kuruluşlarda, kamu kuruluşlarında, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanımı ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışabilirler.

 

Kamuda çalışan bilgisayar mühendislerinin çoğunluğu sistem çözümleyicisi ve eğitmen olarak, özel kuruluşlarda çalışan bilgisayar mühendislerinin çoğunluğu ise, yazılım ve donanım geliştiricisi olarak çalışırlar. Bilgisayar mühendislerinin yoğun olarak özel sektörde çalıştıkları gözlenmektedir.

 

Ülkemizde bilgisayar mühendislerinin çalışma alanları donanım teknolojisini tasarlama ve üretmeden çok yazılım teknolojisi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bilgisayar mühendislerinin en büyük sıkıntıları, işyerlerinde bilgisayar mühendisinin asıl yapması gereken işlerden çok bir bilgisayar operatörünün veya teknisyeninin normalde yapması gereken işlerle karşı karşıya bırakılmasıdır. Ülkemizde donanım ve yazılımı sıfırdan üreten sektörler halen mevcut olmadığı için bilgisayar mühendisleri asıl güç ve yeteneklerini ortaya koyamamaktadır.

 

GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

Elektronik mühendisliğinden doğan bilgisayar mühendisliği, önceleri yazılım - donanım diye ikiye ayrılmıştır. Yazılım ülkemizde önceleri inşaat mühendislerinin, sonraları ise nümerik (sayısal) analizle uğraşanların elinde bir tür programcılık olarak (şeklinde) gelişmiştir. Mikroelektronikteki gelişmeler sonucu giderek daha güçlü mikroişlemcilerin 1960'lı yılların transistörleri gibi donanımın hemen her yerinde kullanılıyor olması bu kez elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisleri arasındaki sınırı belirsizleştirmeye başlamıştır.

Bilgi toplumunun günümüzdeki pek çok değişik mühendislik dallarını, bir biçimde yeniden kümelendirerek daha az sayıda uzmanlık dallarına indirgeyeceği ve genelde telekomünikasyon (haberleşme) bilgisayar ve yazılım mühendisliklerinin yeniden yapılanması sonucu belki de "Bilişim Mühendisliği" diye adlandırabileceğimiz yeni bir mühendisliği ortaya çıkarabileceğini bekleyebiliriz.

 

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

   Mesleğin eğitimi  üniversitelere bağlı Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine başlayabilmek için

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

Öğrenci Seçme Sınavı’nda ( ÖSS) Bilgisayar Mühendisliği lisans programı için yeterli  Sayısal (Say) puanı almak ,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Bilgisayar Mühendisliği  lisans program  ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

               Üniversitelerin ilgili Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Bilgisayar Mühendisliği  lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
 

Eğitim süresi 4 yıl, hazırlık eğitimi olan fakültelerde 5 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında matematik, genel fizik ve kimya, bilgisayar mühendisliğine giriş ve uygulamalı doğrusal cebir dersleri verilmektedir. Daha sonraki yıllarda sistem programcılığı ve donanım (Hardware) kısmını oluşturan ve uzmanlaşmayı gerektiren dersler verilmektedir. Programlama dilleri, veri yapıları, olasılık ve istatistik, sayısal mantık sistemleri, türevsel denklemler, elektrik devreleri, kesikli hesaplama yapıları, temel elektronik, bilgisayar mimarisi, mikroişlemci ve mikro bilgisayar, veri yönetimine giriş, sistem programlama, veri tabanı yönetim sistemi, bilgisayarlı grafik, ekonominin ilkeleri, işletim sistemi, veri iletişimi, bilgi sistemi, çözüm ve tasarımı, yöneylem araştırma, formal diller ve soyut bilgiler, dil işleyiciler, bilgi sistemleri mühendisliği, yapay us, sistem benzetimi, paralel mimarlar ve bilgisayar ile uygulamaya yönelik program yürütülmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME
Bilgisayar mühendisleri;

- Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

-    Danışma mühendisliği yapabilir, proje hazırlayıcılarına değişik çözüm

   yolları getirebilir, elverişli yöntemler önerebilir, gereğinde uygulamayı

   yürütme ve denetleme işini üzerine alabilirler.

- Bilgi işlem merkezi yöneticisi,

- İşletme bölümü yöneticisi,

- Bilgi işlem genel müdürü,

- Bilgisayar alanında teknik müdür,

- Bilgisayar şirketinde sistem satış müdürü,

-    Bilgisayar şirketinde sistem ürün sorumlusu olarak meslekte üst düzey

   görevlerde bulunabilirler.

- Bilgisayar şirketlerinde yazılım müdürü olarak çalışabilirler.

 

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

-    Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak, koşulları

   uyan öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca

   verilen krediden yararlanması mümkündür. Ayrıca başarılı öğrenciler

   burs alabilmektedir.

 

-    Eğitim sonrası kazanç ise kamu kurumlarında çalışanlar için, çalıştıkları

   kurumun statüsüne göre değişmektedir. Genellikle sözleşmeli olarak

   çalışmaktadırlar (kamuda). Ücretleri asgari ücretin en az  4 katı kadardır.

   Oldukça dolgun ücretlerle çalışmaktadırlar.

- Tecrübe ve çalışma süresine göre ücret değişikliği söz konusudur.

 

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
-          İlgili eğitim kurumları,

-          Meslek elemanları,

-          Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

-          Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Kaynak: www.iskur.gov.tr

 
 
Tüm listeye ulaşmak için tıklayınız