Hasrettin Hoca

 

Nasreddin Hoca bir gün heybe almak için pazara gider. Güzel bir heybe görüp pazarcı ile pazarlık yapar ve 1 akçeye anlaşırlar. Tam oradan ayrılacaktır ki daha güzel bir heybe dikkatini çeker: 

- Kaç akçe şu heybe muhterem? 

- 2 akçe hocam. 

- Aldım gitti diyen hoca elindekini bırakır ve onu alıp tam gidecekken pazarcı seslenir: 

- Hocam. Bu heybe 2 akçe. Sen 1 akçe verdin. 

Hoca sinirlenir: 
- Bre cahil adam! Sana önce 1 akçe verdim. Sonra da 1 akçelik heybe bıraktım! İkisi eder 2 akçe. Daha benden neyin parasını istersin!