Bilge Çocuklar atık yağ topluyor

Daha temiz bir çevre için Bilge Çocuklar atık yağ topluyor.

Çevre Bilinci ve sorumluluğu  projesi


1 lt atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir. Kullanılmış bitkisel atık yağlar evsel atık su kirliliğinin %25’ini oluşturmaktadır.

Atık yağlar bulunduğu ortamı kirleterek ortamda yaşayan canlılara zarar veriyor.

Bilindiği üzere yağlar; denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğü zaman o suyun kirlenmesi ve sudaki oksijenin azalması sonucu; ortamdaki, başta balıklar olmak üzere diğer canlılar üzerinde büyük tahribata yol açar.

 

Yine kullanılmış yağlar lavaboya döküldüğü zaman gider sistemine sıvanır, kanalizasyon borusu içindeki atıkların yapışmasına ve zamanla borunun daralmasına neden olur.

Kanalizasyona dökülen atık yağlar ise diğer atıkları tutar ve kanalizasyon sisteminin kullanılmaz hale gelmesine sebep olurlar.

 

Yağların küçük fırınlarda yakılması, içindeki ağır metal ve klor bileşimleri hava ile birlikte atmosfere salınarak havayı kirletir ve insan ve çevre sağlığına zarar verir.

 

O halde Atık Yağları Dökme!  Alo Atık Hattı'nı Ara!  Hem 'Doğa' Hem 'Ekonomi' Kazansın!

Duyduk duymadık demeyin!  Arayın 444 28 45 Alo Atık Hattı’nı; biriktirdiğiniz atık yağları kapınızdan teslim edin! Geri dönüşüme gönderin!

 

Bu gün Atık Bitkisel Yağlar için tek geri kazanım, Biyodizel'dir. Biyodizel çeşitli bitkisel ,hayvansal yağlar ve evsel atık yağlarından elde edilen ve yakıt olarak kullanılan bir üründür.