Kuş Yemliği Projesi (Bir merhamet ve sorumluluk projesi)

Bir merhamet ve sorumluluk projesi

Siz hiç soğuk kış mevsiminde kuşlar için bir şeyler yaptınız mı?

Osmanlı Devleti'nin hayvanlara olduğu gibi kuşlara karşı büyük bir sevgi beslediği herkes tarafından biliniyor. Ecdadımızın ince hislerinin ve sanat zevklerinin birer nişaneleri olan kuş evleri, bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Türk mimarisinde, bilhassa 16. Yüzyıldan itibaren kendini gösteren ve genellikle binaların en çok güneş alan, sert ve soğuk rüzgârları tutmayan cephelerinde, yüksekçe, emniyetli yerlerine yapılan kuş evlerinden bazıları günümüzde ihtişamını muhafaza ederken, ne yazık ki bazıları ise yavaş yavaş tarihe gömülüyor. Ancak kuşlar son yıllarda bazısı yok olan bazısı da bakımsızlıktan harabe olan saraylarından taşınarak tabiri caizse gecekondulara taşındılar.

Klasik devir Osmanlı mimarisiyle başlayan ve 19. Yüzyıl sonlarına kadar rastlanan kuş evleri, diğer bir tabiriyle minyatür saraylar, Türk Sanatkarlarının ince zevki, ustaca kompozisyonları ve kalplerindeki merhamet hissinin ortaya çıkmasıyla zamanla geliştirilerek ilgi çekici duruma getirilmiştir. Ecdadımız sadece kuş evleri, kuş sarayları yapmakla kalmamış, leylek, kurt gibi evcil olmayan diğer hayvanlar için de vakıflar, hastaneler kurmuşlardır. Öyle ki soğuk kış günlerinde kurtların aç kalmamaları için kar-tipi demeden ıssız dağ başlarında et dağıtmışlar.

Evliya Çelebi'nin anlattıklarına göre, Türk erkekleri, kadınları, çocukları İstanbul’da kurulan büyük kuş pazarlarına haftada bir giderek kafesteki kuşları satın alıp bunları oracıkta uçurup hürriyetlerini sağlarlardı. Bu bilgiyi 1732'de le Bruyn ve 1836'da Dr. Brayner, iki başka asır için ayrı ayrı şahsî gözlem olarak eserlerinde kaydederler. Castellan 1811'deki gözlemlerini "bir Türk meskeni inşaa edilirken, güvercinlerin ve diğer kuşların susuz kalmamaları için münasip yerlere yalaklar yapmak, Türk sivil mimarisinin vazgeçilmez özelliklerindendir. İstanbul'a hububat, gemilerle gelir ve limanlara boşaltılır. Binlerce kuş boşaltmayı bekleyip hücuma geçer. Onlar için çuvallar açılır ve Türk gümrüğünün harç olarak aldığı miktardan fazlasını tüketirler" ifadesiyle de ecdadın hayvan sevgisine dikkat çekiyor. Tornton ise 1812'deki gözlemlerini anlatırken, "kuşlara ateş etmek büyük cürettir. Bu cürette bulunan bazı Hristiyanları Türk zabitleri derhal tutuklarlar. Hiç kimse hububat limanları önünde biriken güvercin, martı, kırlangıç gibi kuşları kovamaz" diye yazıyor. Hayvanlara gösterilen sevgi, bunlar için vakıflar kurmaya kadar ileri gitmiştir."

Kuşların tarihte süregelen en önemli özelliklerinden müjdeleyici haber getiren varlıklar olmasıydı. Mesela hazreti Süleyman'ın Sabâ melikesi Belkıs ile hüthüt kuşu sayesinde haberleşmişti. Bu yüzden birçok yerde kuş resim ve işaretlerine suret gözüyle bakılmaz değer verilirdi. Kuşların her davranışlarına bir mana verildiğinden uçarken insanın üzerine pislemesi dahi uğura, talihe ve kısmetin açılmasına yorumlanırdı. Kuşlar tarih boyunca bir haberleşme aracı olarak da kullanılmış ayaklarına asılan notlar ile bir postacı görevi üstlenmişlerdi. İşte geçmişte böyle değer verilen kuşlar zaman değiştikçe artık umursanmaz oldu.

Alıntı (inan arvas): www.itusozluk.com

Bu bağlamda bu gün şehirleşmenin kaçınılmaz sonucu, doğal yaşam alanlarının kısıtlanması sebebiyle hayvanlar kış mevsiminde yiyecek bulmakta sıkıntı çekmektedirler. Kuş yemliği projesiyle, ağaçlara asılacak olan yemlikler sayesinde bu soğuk kış günlerinde kuşlar yemek bulmakta zorlanmayacak ve bizler de birer birey olarak çevremizde yaşayan hayvanlara karşı sorumlu ve duyarlı davranmış olacağız. Herkese örnek olması amacıyla bu projeyle bizler bir adım attık. Sizlerde yapacağınız en küçük yardımlarla bunu devam ettirin.

Proje Cemil Meriç Kültür Merkezi Bilgievi Projesi olarak ortaya atılmış bir proje olarak tüm Bilgi Evleri tarafından gerçekleştirilecektir.

 

AŞAMALARIYLA KUŞ YEMLİĞİ YAPIMI


Gerekli malzemeler
1-1lt lik pet şişe
2-Büyük boy tahta kaşık
3-Bir kg kuş yemi
4-Vidalı kanca
5-Maket bıçağı


İlk olarak
Tahta kaşığı içinden geçirmek için, pet şişeyi alt kısmından karşılıklı kesiyoruz.


Tahta kaşığı açtığımız kesiklerden geçiriyoruz.
Ve içini kuşyemiyle dolduruyoruz.


Daha sonra yemlerin kaşığa döküle bilmesi için kaşığın biraz üstünden delik açıyoruz.


Kuşlar gagalarıyla kaşığa yem dökülmesini sağlaya bilecekler.


Son olarak vidalı kancayı kapağa geçirip ağaca asmaya hazır hale getiriyoruz.


İsterseniz üzerine isimlerinizi yaza bilirsiniz.